Головна

ATT В1 середній

…1. 30  занять в записі (відео, конспекти, аудіо, воркбуки, вправи онлайн); 

2. Фонетика:  робота з акцентом (американським, британський), shadowing technique;

3. Лексика: describing people, adjectives, balancing work & life, idioms, having fun, body language, interviews, travelling, being abrroad, etc.;

4. Граматика: gerund/infinitive, passive, reported speech, modals, all theses, types of questions (general, special, tags, alternatives) etc.;

5. Читання: тексти на читання та переклад;

6. Аудіювання: інтерв’ю сучасників, монологи, діалоги, фільми, пісні + практична частина (вправи усні та письмові);

7. Письмо (офіційний, неофіційний стиль)+ практична частина (скарги, запрошення, імейли);

8. Усне мовлення (на теми, що в лексиці, читанні та аудіюванні);

9. Воркбуки до фільмів: “Purple Hearts”, “In Time”, “Mr & Mrs Smiths”, “The Beauty and the Beast” etc.

Курс для тих, хто хоче прокачати всі навички в мові, збагатити словниковий запас сучасною англійською лексикою та попрактикувати граматику, покращити навички говоріння та сприйняття на слух. Без прив’язки до часу, доступ назавжди! Успіхів💙

 

1,800  грн